Over Jirad-IT

Het verhaal achter Jirad-IT

Jirad-IT is een IT bedrijf welke officieel opgericht is in de zomer van 2018. Voor die periode was de eigenaar al langer actief in de IT-branche, maar was er nooit de behoefte om officieel naar de KVK te stappen. Met de stap destijds richting de KVK was het de bedoeling om de dienstverlening waar de eigenaar zich al mee bezighield te professionaliseren. Dit heeft ertoe geleid dat Jirad-IT een breder scala aan diensten is gaan aanbieden om een breder publiek aan te kunnen trekken.

Sindsdien bedient de eigenaar een brede selectie klanten in verschillende branches. Binnen de particuliere markt richt Jirad-IT zich voornamelijk op computerhulp en aankoopadvies + installatie. Bij kleine ondernemingen ligt de focus vooral op de bouw en beheer van websites, technische IT-ondersteuning, applicatiebeheer en procesautomatisering.

Het bedrijf Jirad-IT is momenteel een eenmanszaak welke gerund wordt door de eigenaar Jirad. Naast dat Jirad een grote passie heeft voor bijzondere soorten voedsel en hockey, is Jirad ook al jaren actief binnen de IT-wereld. Dit heeft er toe geleid dat Jirad ooit een HBO-ICT studie afgerond heeft en door de weeks werkzaam is voor De Rechtspraak als functioneel ontwerper. Om zijn honger naar meer kennis te kunnen temmen, is hij tegenwoordig ook bezig met een universitaire master Business process management and IT en een studie Rechtsgeleerdheid.