Privacy

Om het mogelijk te maken om met u contact te hebben, verzamelen wij enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij naast het contact ook voor onze administratie. Uiteraard begrijpen wij hartstikke goed dat u niet wilt dat iedereen uw persoonsgegevens heeft. Wij gaan dan ook altijd uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Als u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, kunt u gerust contact met ons opnemen via info@jirad-it.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Jirad-IT, gevestigd aan de Lageweg 4, 7241Sk Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegeven welke Jirad-IT verwerkt.

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Jirad-IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jirad-IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen contacteren in het geval u een dienst heeft lopen of een aanvraag heeft geplaatst. 
  • Voor de uitvoering van de financiële adminsitratie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

.Jirad-IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

  • Wij bewaren klantinformatie na het versturen van een factuur voor een periode van 7 jaar.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jirad-IT gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jirad-IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken te ontvangen in een tekstbestand.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jirad-it.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jirad-IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om uw privacy te beschermen maken wij uitsluitend gebruik van beveiligde systemen waar alleen geautoriseerde personen toegang tot hebben.